Thông tin liên hệ

Bình Dương: Trường Đại học Bình Dương.
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương – P.Hiệp thành – TP.TDM – Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3822 058 - 3820 833
Fax: (0650) 3833 395 - 3820 834
Cà Mau: Phân hiệu trường Đại học Bình Dương - Cà Mau.
Địa chỉ: Số 3, Đường số 6, Khu Dự án Đông Bắc, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: (07803) 997 777 - 683 999
ĐẠI HOC BÌNH DƯƠNG - CƠ SỞ DĨ AN.
Địa chỉ: 167 Lý Thường Kiệt, KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Điện thoại: 06503.904.233
Phú Giáo: Trường Trung Cấp Phú Giáo.
Địa chỉ: Khu phố II - TT.Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương.
Điện thoại: 0650 - 3.571 503 - 3.871 601 - 3.872 074 (số nội bộ 100 – 101 – 107)