Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức Trường Đại học Bình Dương

Sơ đồ tổ chức

I. Ban Giám Hiệu Trường

Ban giám hiệu

II. Các Phòng Chức Năng
1. Phòng Đào tạo:

 

TS. Cao Việt Hiếu
1. TS. Cao Việt Hiếu
Phó Chủ tịch HĐQT -
Trưởng Phòng
2. TS. Võ Văn Việt
Phó trưởng phòng thường trực
3. CN. Nguyễn Minh Tùng
Phó trưởng phòng


  Các bộ môn trực thuộc:
 1. PGS. TS Nguyễn Thành Vấn  
Trưởng Bộ môn vật lý
 2. TS. Trần Ngọc Hội  
Trưởng Bộ môn toán
 3. CN. Trần Văn Tược  
Trưởng Bộ môn Mác – Lênin

2. Phòng Hành chính - Quản trị :

1. TS Cao Thị Việt Hương
Trưởng phòng
2. Trần Anh Đoan Nghi
P. Trưởng phòng


3. Phòng Tài vụ :

1. Nguyễn Việt Thu
Trưởng phòng


4. Phòng Hợp tác Quốc tế:

1. TS Cao Việt Hiếu
Trưởng phòng
2. Karen Hamilton Nguyễn
P. Trưởng phòng


5. Phòng Nghiên cứu Khoa học :

1. TS Nguyễn Thanh Bình
Trưởng phòng


6. Phòng Quản lý mạng :

1. TS Cao Việt Hiếu
Trưởng phòng


7. Phòng Công tác Sinh viên :

1. Lê Kim Thảo   
 Trưởng phòng
2. Lê Ái Phú
P. Trưởng phòng
3. CN. Nguyễn Minh Châu
Nhân Viên
4. CN. Lê Thiện Chí
Nhân Viên


8. Ban Thanh tra :

1. Nguyễn Văn Ẩn
Trưởng ban

 

9. Trung tâm Khảo khí :

1. TS Trần Ngọc Hội
Giám đốc
2. Trần Thị Hoài Nam
Phó giám đốc


10. Trung tâm Nghe nhìn :

1. Lê Văn Dũng
Giám đốc

 

11. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng :

1. Nguyễn Minh Chữ
Giám đốc
2. Trương Linh Duy
Phó giám đốc


12. Viện Châu Á Thái Bình Dương :

1. GS.TS Mạc Đường
Viện trưởng


13. Trung tâm Việt Nga :

1. TS Trịnh Lương Quang
Giám đốc
2. Đào Thế Dũng
Phó giám đốc


14. Thư viện :

1. Nguyễn Thị Vân Anh
Phó giám đốc


15. Đoàn Thanh niên :

1. Lê Kim Thảo
Bí thư
2. Huỳnh Ngọc Phú
Phó bí thư
3. Hoàng Duy Thiên
Phó bí thư


16. Nhà hát sinh viên :

1. NS Phạm Hoàn Long
Giám đốc


17. Phân hiệu Đào tạo Không chính quy :

1. PGS.TS Nguyễn Văn Út
Phân hiệu Trưởng
2. Nguyễn Thị Thu Hồng
Phân hiệu phó
3. Tề Thị Lệ Hồng
Phân hiệu phó

 
18. Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển :

1. TS Cao Việt Hiếu
Viện trưởng


19. Trạm y tế :

1. BS Trần Xuân Bắc
Trạm Trưởng


III. 
Các Khoa và các Phân hiệu :

1. Khoa Ngoại ngữ:


ThS. Trần Kim Hằng
 
1. ThS. Trần Kim Hằng
Q. Trưởng khoa
 
2. CN. Lê Minh Quang
 
Trợ lý
 
3. CN. Nguyễn Thị Như Thanh
 
Thư ký

Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa:

1 TS. Lê Thị Thanh Thu Chủ tịch
2 ThS. Trần Kim Hằng Phó Chủ tịch   
3 TS. Nguyễn Đình Thu  Ủy viên
4 ThS. Hoàng Thúy Nguyên Ủy viên
5 ThS. Doãn Kim Khánh Ủy viên
6 ThS. Đỗ Hữu Thanh Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Thúy Nga Ủy viên
8 ThS. Nguyễn Thị Kim Chung Ủy viên
9 ThS. Bùi Thị Phương Dung Ủy viên
10 CN. Lê Minh Quang Ủy viên

Các bộ môn trực thuộc khoa:

1 Ths. Nguyễn Kim Quý Trưởng bộ môn đọc, viết, ngữ pháp
2 Ths. Lê Công Thiện Trưởng Bộ môn Văn hóa, Văn chương
3 TS. Nguyễn Đức Châu Trưởng Bộ môn Phiên biên dịch
4 ThS. Nguyễn Hồng Sao Trưởng bộ Môn Kế toán, Thương mại
5 GS. Thomas - More Giáo sư thỉnh giảng Hoa Kỳ


2. Khoa Ngữ văn:


PGS.TS. Nguyễn Công Đức
1. PGS.TS. Nguyễn Công Đức
Trưởng khoa
2. TS. Nguyễn Văn Đức
Phó Trưởng khoa
3. ThS. Nguyễn Ngọc Chiến
GVCH
4. ThS.Trần Thế Mạnh
GVCH
5. ThS. Đào Quý Lương
GVCH
6. ThS. Nguyễn Chí Tân
GVCH
7. CN. Nguyễn Thị Bình Giang
Thư ký
Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa:

1 PGS.TS. Nguyễn Công Đức Chủ tịch
2 PGS.TS. Phùng Quý Nhâm Phó Chủ tịch
3 GS.TS. Ngô Văn Lệ Ủy viên
4 TS. Võ Công Nguyện Ủy viên
5 TS. Nguyễn Thị Phương Trang Ủy viên
6 TS. Nguyễn Hữu Hiếu Ủy viên


3. Khoa Xã hội học:


PGS.TS. Trần Thị Kim Xuyến
1. PGS.TS. Trần Thị Kim Xuyến Trưởng khoa
2. CN. Nguyễn Thị Lệ Thủy Trợ Lý - Thư ký

Danh sách Hội đồng Khoa học ngành Xã hội học:

 
1 PGS.TS. Trần Thị Kim Xuyến Chủ tịch
2 PGS.TS Bùi Thế Cường Ủy viên
3 TS. Lê Thanh Sang Ủy viên
4 NCVCC Lê Minh Ngọc Ủy viên
5 NCVCC Nguyễn Quang Vinh Ủy viên
6 TS. Trần Hữu Quang Ủy viên
7 TS. Phạm Đức Trọng Ủy viên

4. Khoa Việt Nam học:


Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần
NSH. Nguyễn Khắc Thuần Trưởng Khoa
Dương Đình Minh Trợ lý trưởng khoa
Mai Thị Khuyên Thư ký khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa:

 
1 Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần Chủ tịch
2 PGS. TS Lê Thị Hoa Ủy viên
3 TS. Đỗ Quốc Thông Ủy viên
4 ThS. Võ Thị Cẩm Nhung Ủy viên

Các bộ môn trực thuộc khoa:

1 ThS. Võ Thị Cẩm Nhung Chủ nhiệm Bộ môn hướng dẫn du lịch
2 NSH Nguyễn Khắc Thuần Chủ nhiệm Bộ môn Nghiên cứu di sản văn hóa
3 PGS. TS Lê Thị Hoa Chủ nhiệm Bộ môn Chương trình đại cương

5. Khoa Điện - Điện Tử:


PGS. TS Nguyễn Bội Khuê
1. PGS TS. Nguyễn Bội Khuê Trưởng khoa
2. KS. Nguyễn Quang Chung Trợ lý giáo vụ
3. KS. Lê Thanh Cẩm Thư ký

Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa:

1 PGS TS. Nguyễn Bội Khuê Chủ tịch
2 PGS TS. Nguyễn Minh Cảo Ủy viên
3 PGS TS. Nguyễn Thị Phương Hà Ủy viên
4 TS. Nguyễn Cửu Trí Ủy viên
5 TS. Tạ Tuấn Anh Ủy viên
6 PGS TS. Nguyễn Mộng Giao Ủy viên
7 TS. Nguyễn Dáo Ủy viên
8 GVC. ThS. Tạ Công Đức Ủy viên
9 ThS. Đặng Mạnh Cường Thư ký

Các Bộ môn trực thuộc:

1 PGS. TS Nguyễn Minh Cảo Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông
2 TS Nguyễn Cửu Trí Trưởng bộ môn Điện
3 PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hà Trưởng bộ môn Tự động hóa và robot CN

6. Khoa Xây dựng:


TS. Nguyễn Khắc Cường;
1. TS. Nguyễn Khắc Cường; Trưởng khoa
3. PGS.TS Lê Thị Bích Thuỷ Trưởng Bộ môn Cầu Đường
4. GVC. Nguyễn Văn Phong Nhân viên Phòng Thí nghiệm
5. KS. Hoàng Quốc Thanh Trợ lý
6. KS. Lê Thanh Loan Thư ký
7. KS. Huỳnh Minh Hoàng Trợ lý SV

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo:

1 TS. Nguyễn Khắc Cường Chủ tịch Hội đồng
2 TS. Trần Huy Long Phó Chủ tịch Hội đồng
3 VS. TSKH. Cao Văn Phường Uỷ viên
4 PGS.TS. Nguyễn Hồng Đào Uỷ viên
5 PGS.TS Lê Thị Bích Thuỷ Uỷ viên
6 PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn Uỷ viên
7 PGS.TS Trần Tấn Lộc Uỷ viên
8 ThS. Ngô Vi Long Uỷ viên

Các bộ môn trực thuộc:

1 TS. Trần Huy Long Trưởng Bộ môn Cơ Sở
2 PGS.TS Lê Thị Bích Thuỷ Trưởng Bộ môn Cầu đường
3 TS. Nguyễn Khắc Cường Trưởng Bộ mônXây dựng Dân dụng & Công Nghiệp

7. Khoa Kiến trúc:


ThS - KTS Nguyễn Xuân Phúc
1.  ThS - KTS Nguyễn Xuân Phúc Trưởng khoa
2. CN. Trà Thanh Phúc Trợ lý GV
3. CN. Huỳnh Thanh Thảo Thư ký

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo:

1 PGS.TS. Nguyễn Hồng Đào Chủ tịch
2 ThS.KTS.Nguyễn Xuân Phúc Phó Chủ tịch
3 PGS.TS.Nguyễn Khởi Ủy viên
4 ThS.KTS. Châu Mỹ Anh Ủy viên
5 PGS.TS.Trần Văn Khải Ủy viên
6 ThS.KTS.Võ Văn Tuấn Ủy viên
7 KTS.Nguyễn Văn Tài Ủy viên
8 KTS.Nguyễn Văn Oanh Ủy viên
9 KTS.Nguyễn Anh Tuấn Thư ký

Các bộ môn trực thuộc:


1 ThS.KTS.Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Bộ môn Công trình Dân dụng và Công nghiệp
2 KTS.Huỳnh Văn Nghiêm Trưởng Bộ môn cơ sở Kiến trúc
3 KTS.Võ Trọng Phượng Trưởng Bộ môn Quy hoạch

8. Khoa Tin học:


 
1. TS. Nguyễn Quang Tấn Trưởng Khoa
2.  ThS. Trần Trọng Tuyên Phó Khoa
3.  ThS. Đinh Thị Phượng Trợ lý
4. CN. Bùi Thế Thanh Trợ lý
5. CN. Nguyễn Thị Minh Hằng Thư ký
6. ThS. Nguyễn Hoàng Phong GVCH
7. ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng GVCH
8. Ths. Trương Hoài Phan GVCH

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo:

1 PGS. TS Nguyễn Hữu Anh Chủ tịch HĐKH
2 PGS. TS Đỗ Văn Nhơn Phó chủ tịch
3 TS. Trần Thành Trai Ủy viên
4 TS. Nguyễn Tuấn Đăng Ủy viên
5 TS. Nguyễn Đình Thúc Ủy viên
6 Th.S Nguyễn Ngọc Long Ủy viên
7 Th.S Trần Trọng Tuyên Ủy viên
8 Th.S Trương Hoài Phan Ủy viên
9 Th.S Trịnh Quốc Lương Ủy viên

Các bộ môn trực thuộc:

1 PGS. TS  Đỗ Văn Nhơn Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính
2 TS. Nguyễn Tuấn Đăng Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm
3 ThS. Trần Trọng Tuyên Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin
4 ThS. Trương Hoài Phan Trưởng Bộ môn Mạng máy tính

9. Khoa Quản trị - Kinh doanh:


GS. TS Võ Thanh Thu
1. GS. TS Võ Thanh Thu Trưởng khoa
2. TSKH. Trần Trọng Khuê Phó Trưởng khoa
3. CN. Lý Minh Cường Trợ lý
4. Ths. Võ Thị Ngọc Quỳnh Thư ký
5. Ths. Nguyễn Thị Ánh Linh GVCH
6. CN. Dương Thị Ngọc Bích GVCH

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa:

1 GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch
2 TSKH Trần Trọng Khuê Phó Chủ tịch
3 GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân Ủy viên
4 GS.TS Nguyễn Thị Cành Ủy viên
5 GS.TS Hoàng Thị Chỉnh Ủy viên
6 TS Nguyễn Khắc Hùng Ủy viên
7 TS Nguyễn Cửu Đỉnh Ủy viên
8 ThS Phạm Văn Nam Ủy viên
9 ThS Nguyễn Thị Ánh Linh Thư ký

Các Bộ môn trực thuộc khoa:

1 TS Nguyễn Khắc Hùng Trưởng Bộ môn Kế toán
2 ThS Lý Thị Minh Châu Trưởng Bộ môn Anh văn Thương mại
3 ThS Nguyễn Văn Nam Trưởng Bộ môn Marketing

10. Khoa Tài chính Ngân hàng :PGS.TS Lê Thị Mận
1.  PGS.TS Lê Thị Mận Trưởng khoa
2. CN Nguyễn Văn Nam Trợ lý
3. CN Trần Minh Đàn Trợ lý
4. CN Hồ Thị Sáu Thư ký

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa:

1 PGS.TS Lê Thị Mận Chủ tịch
2 GS.TS Võ Thanh Thu Ủy viên
3 GS.TS Nguyễn Thị Cành Ủy viên
4 GS.TS Hoàng Thị Chỉnh Ủy viên
5 TS Cao Việt Hiếu Ủy viên
6 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn Ủy viên
7 PGS.TS Bùi Thị Kim Yến Ủy viên
8 PGS.TS Trần Huy Hoàng Ủy viên
9 PGS.TS Nguyễn Thị Nhung Ủy viên
10 TS Trần Thị Kỳ Ủy viên
11 TS Nguyễn Thị Loan Ủy viên
12 TS Trịnh Quốc Trung Ủy viên
13 TS Phan Thị Lê Hoa Ủy viên
14 TS Phạm Anh Dũng Ủy viên

11. Khoa Công nghệ Sinh học:


TSKH. Huỳnh Thanh Tùng
1.  TSKH. Huỳnh Thanh Tùng Trưởng khoa
2. ThS. Hoàng Ngọc Cương Phó Trưởng khoa
3. ThS. Lê Thị Kim Phượng  

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa:

1 TSKH. Huỳnh Thanh Tùng Chủ tịch
2 GS.TSKH. Lê Văn Tố Ủy viên
3 PGS.TS. Bùi Huy Như phúc Ủy viên
4 TS. Hồ Thị Nguyệt Thu Ủy viên
5 PGS.TS. Lê Đăng Đảnh Ủy viên
6 PGS.TS. Nguyễn Văn Khanh Ủy viên
7 TS. Nguyễn Thanh Bình Ủy viên
8 ThS. Trần Minh Đạt Ủy viên
9 ThS.Trần Thị Thu Văn Ủy viên
10 ThS. Vũ Thụy Quang Ủy viên
11 ThS. Vương Lợi Ủy viên

Các Bộ môn trực thuộc khoa:

1 Ths. Trần Minh Đạt Trưởng Bộ môn môi trường
2 TSKH. Huỳnh Thanh Tùng Trưởng Bộ môn Nông nghiệp
3 TS.Nguyễn Thanh bình Trưởng Bộ môn vi sinh
    4 PGS. TS. Bùi Huy Như Phúc Trưởng Bộ môn thực phẩm


12. Khoa Giáo Dục Thể Chất:

1 PGS. TS Nguyễn Thiệt Tình Trưởng khoa
2 ThS. Nguyễn Thành Lưu Phó Trưởng khoa
3 Cô Phạm Thị Minh Phong Phó Trưởng khoa

13. Khoa Sau Đại Học:


PGS.TS Nguyễn Văn Thành
1.  PGS.TS Nguyễn Văn Thành Trưởng khoa
2. GS.TS Hoàng Thị Chỉnh Phó Trưởng Khoa
3. GS.TS. Nguyễn Thị Cành Phó Trưởng Khoa