Nghiên cứu - Tham luận

Giàn khoan có rút, cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn

Created: 10/09/2014 08:38 AM

Việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cần được nhìn nhận trong tổng thể tham vọng của quốc gia phương... Xem thêm

Vị thế văn hóa và văn hóa dân tộc trong xây dựng nền giáo dục mở

Created: 04/11/2011 09:39 AM

(ĐCSVN) – Tại Hội thảo quốc tế: “Vị thế văn hoá - văn hoá dân tộc trong giáo dục đại học” do Trường Đại học Bình Dương tổ chức”. GS.TSKH. Cao Văn Phường,... Xem thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền giáo dục mở

Created: 04/11/2011 09:35 AM

(ĐCSVN) - Vị trí, vai trò của giáo dục từng được Hồ Chí Minh khẳng định là quốc sách hàng đầu, được thể hiện xuyên suốt và nhất quán trong tất cả các... Xem thêm

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Created: 04/11/2011 09:31 AM

Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, về: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”, tác giả... Xem thêm