Thông báo

Tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế

Created: 18/07/2016 10:48 AM

Nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên các khoa cùng học viên cao học nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hoàn thành tốt đề tài nghiên... Xem thêm

Giới thiệu Trung tâm Tin – Y - Sinh Trường Đại học Bình Dương

Created: 15/12/2015 09:54 AM

Công nghệ thông tin, đặc biệt là Công nghệ Thông tin Y tế (Health Information Technology) và Công nghệ Thông tin Y Sinh (Biomedical Information Technology) là hai trong số những... Xem thêm

THÔNG BÁO (V/v: Đề xuất đề tài Khoa học công nghệ)

Created: 01/04/2014 02:08 PM

Kính gửi: Lãnh đạo các Phân hiệu, Khoa, Đơn vị trong toàn trường Xem thêm

Thông báo về việc mời viết bài tham luận tại Hội nghị quốc tế của Mạng lưới chất lượng...

Created: 09/12/2013 09:59 AM

Kính gửi: Lãnh đạo các Phân hiệu, Khoa và đơn vị trong toàn trường Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc Tuyển Tư vấn đánh giá tiềm năng xuất khẩu cho Chương trình “Nâng cao năng...

Created: 23/09/2013 09:03 AM

Kính gửi: Lãnh đạo các Phân hiệu, Khoa và đơn vị trong toàn trường Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc mời viết bài hội thảo “Giải pháp đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo...

Created: 23/09/2013 09:01 AM

Kính gửi: Lãnh đạo các Phân hiệu, Khoa và đơn vị trong toàn trường Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014

Created: 16/09/2013 05:02 PM

Kính gửi: Lãnh đạo các Phân hiệu, Khoa và đơn vị trong toàn trường Xem thêm

Thông báo về việc gửi bài báo, công trình nghiên cứu khoa học để chuẩn bị xuất bản Tập San...

Created: 19/06/2012 03:49 PM

Thông báo về việc gửi bài báo, công trình nghiên cứu khoa học để chuẩn bị xuất bản Tập San Khoa học & Kỹ thuật trường Đại học Bình Dương (số 4) + Mẫu... Xem thêm