Chuyển giao công nghệ

Trường Đại học Bình Dương: Chuyển giao phần mềm ứng dụng tin học trong y tế

Created: 16/06/2014 02:03 PM

Sáng ngày 11/6 vừa qua, Trường Đại học Bình Dương, Chi nhánh Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Liên bang Nga tại Việt Nam, Trường Đại học Quốc gia Belarus đã chuyển... Xem thêm

Quyết định về việc phê duyệt kinh phí thực hiện đề cương NCKH “Thiết kế máy phát điện xoay...

Created: 19/06/2012 04:04 PM

Quyết định 427/QĐ-ĐHBD ngày 30/12/2011 về việc phê duyệt kinh phí thực hiện đề cương NCKH “Thiết kế máy phát điện xoay chiều không đồng bộ với nam châm vĩnh... Xem thêm