Học phí:<br/> · Học phí được công bố vào đầu mỗi năm học.


1. Học phí năm học 2012 - 2013

STT
Hệ Ngành
Học phí
1 ĐH Điện - Điện tử, Tin học, Xây dựng, Công nghệ sinh học, Kiến trúc 9,900,000 VNĐ/năm
2 ĐH QTKD, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, GDTC, Ngữ văn, Xã hội học, Việt Nam học (du lịch), Tiếng Anh 9,680,000 VNĐ/năm
3  Điện - Điện tử, Xây dựng, Tin học 7,260,000 VNĐ/năm
4 Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tiếng Anh 6,820,000 VNĐ/năm
5

LT

Điện - Điện tử, Tin học, Xây dựng 9.900.000 VNĐ/năm
6 LT Quản trị KD, Kế toán 9.680.000 VNĐ/năm
7 VB2 Điện - Điện tử, Tin học, Xây dựng, Anh ngữ 7.480.000 VNĐ/năm
 8 VB2 Quản trị KD, Kế toán 7.260.000 VNĐ/năm
 9 VHVL Điện - Điện tử, Tin học, Xây dựng, Anh ngữ 7.480.000 VNĐ/năm
10 VHVL Quản trị KD, Kế toán 7.260.000 VNĐ/năm

 

2.Chính sách tài chính đối với sinh viên:

·            Trường Đại học Bình Dương cổ vũ tinh thần ham học hỏi và đề cao khả năng tự đào tạo của sinh viên.
·        Tất cả những sinh viên trường Đại học Bình Dương đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong cả năm học đều được nhà trường khen thưởng cụ thể:
+ Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được nhà trường cấp bằng danh dự và được kèm theo mức thưởng tương đương. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng ở lại trường thì được nhà trường xét tuyển vào làm việc và sẽ được cử đi bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ tu nghiệp trong ngoài nước theo chính sách chung đối với cán bộ công nhân viên trường sau thời gian 4 - 5 năm công tác.
·            Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó kết quả giỏi, những sinh viên học giỏi mà có đề tài nghiên cứu thì sẽ được xét cấp tài trợ bởi quỹ ” phát triển tài năng trẻ” do Chủ tịch Hội đồng Quản trị cấp theo đề nghị của Hiệu trưởng
·            Những sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt đông tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, công tác xã hội, sinh hoạt tập thể có học lực và điểm trung bình tích lũy cả năm từ 6.0 đến 6.99 đều được xét khen thưởng, mức khen thưởng tùy thuộc vào thành tích mà mỗi cá nhân đạt được.


 3. Thu nhập bình quân của giảng viên và cán bộ quản lý  
 
Giảng viên Đại học 3,500,000 - 3,700,000 VNĐ/tháng
Giảng viên Cao học 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ/tháng
Cán bộ quản lý 3,700,000 - 4,200,000 VNĐ/tháng
Cán bộ lãnh đạo 5,500,000 - 9,000,000 VNĐ/tháng


 4. Chi phí Nhà nước cấp: Không nhận được từ ngân sách Nhà nước


Thông tin liên hệ:

Vui lòng điền thông tin vào các ô có dấu (*) trước khi tải về máy


Thanks!

Cám ơn đã đăng ký thông tin.

Tải về!