Sáng ngày 02/12/2013, đại diện Trường Đại học Bình Dương NCS. Huỳnh Anh Bình đã có buổi tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu, trả lời những thắc mắc, cung cấp thông tin về Trường Đại học Bình Dương cho học sinh cả 3 khối 10, 11 và 12 THPT Nguyễn Trãi – huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.


Một số hình ảnh trong buổi tư vấn hướng nghiệp.


Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi - Thuận An, Bình Dương trong Lễ chào cờ.


NCS. Huỳnh Anh Bình  tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Nguyễn Trãi - Thuận An, Bình Dương.


Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi –Thuận An, Bình Dương xem thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Bình Dương.Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi –Thuận An, Bình Dương xem thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Bình Dương.Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi –Thuận An, Bình Dương xem thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Bình Dương.Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi –Thuận An, Bình Dương đặt câu hỏi về thông tin tuyển sinh của
Trường Đại học Bình Dương.
Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi –Thuận An, Bình Dương đặt câu hỏi về thông tin tuyển sinh của
Trường Đại học Bình Dương.
Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi –Thuận An, Bình Dương đặt câu hỏi về thông tin tuyển sinh của
Trường Đại học Bình Dương.
Đại diện Trường Đại học Bình Dương NCS. Huỳnh Anh Bình đã giới thiệu, trả lời những thắc mắc và
cung cấp thông tin về Trường Đại học Bình Dương cho các em học sinh.Ban Thông tin Truyền thông Đại học Bình DươngThông tin liên hệ:

Vui lòng điền thông tin vào các ô có dấu (*) trước khi tải về máy


Thanks!

Cám ơn đã đăng ký thông tin.

Tải về!