Trong tháng 4-2016, Phòng NCKH cùng Trung tâm Tin – Y – Sinh Trường Đại học Bình Dương đã tiếp xúc và làm việc với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa và Sở Khoa học & Công nghệ Cà Mau về việc hợp tác chuyển giao những thành tựu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tin – Y – Sinh.


Đoàn Trường Đại học Bình Dương (bên trái) tiếp xúc và làm việc với các sở, nghành tại Cà Mau 
về việc hợp tác chuyển giao những thành tựu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tin – Y – Sinh.

*Tại Sở Y tế Cà Mau

Phía Đại học Bình Dương:

-  Trình bày định hướng chủ trương hợp tác giữa Sở Y Tế Cà Mau và ĐH Bình Dương theo phương thức cập nhật kiến thức Tin Y- Sinh trong quản lý y khoa và hệ thống hóa trao đổi nghiệp vụ chẩn đoán bệnh lý dựa trên phần mềm CNTT Telemedicine và thiết bị kính hiển vi vi thể ( Digital microscope);
-  Trình bày các cơ hội học tập theo các trình độ Bachelor/ Master/ PhD  cho các Kỹ sư CNTT, các Y Bác Sỹ trong lĩnh vực Y Khoa thông qua tiềm năng của TT Tin Y Sinh, HTQT của  ĐHBD, và quan hệ hợp tác nghiên cứu với các ĐH khác trong khu vực Châu Á và Belarus ( Chương trinh (2+2), Chương trình (1+1) của BSU);
- Trình bày cơ hội tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng nhân sự ngành Điều dưỡng cho đối tượng học sinh tiềm năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trên cơ sở liên kết với trường Anabuki – Nhật Bản.

Phía Sở Y tế Cà Mau:

- Hoan ngênh chủ trương liên kết hợp tác với ĐHBD, và đề nghị xác định xây dựng kế hoạch cụ thể, phân định chức năng theo dự án từng phần cụ thể;
- Khẳng định việc ứng dụng CNTT thông qua chuyển giao công nghệ phần mềm Telemedicine và thiết bị kính hiển vi vi thể là khả thi để phục vụ công tác quản lý và trao đổi nghiệp vụ khám chữa bệnh từ cơ sở y tế tuyến huyện lên tuyến tỉnh;
- Nhất trí tán thành 2 phía liên kết tổ chức các hội thảo về các đề tài NCKH, trước mắt ưu tiên đề tài về Tin Y Sinh,  An toàn thực phẩm, kể cả với các trường nước ngoài như đề xuất của ĐHBD;
-  Nhất trí ủng hộ tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng học sinh ngành điếu dưỡng trên cơ sở liên kết hợp tác giữa Cà Mau, ĐHBD và trường Anabuki - Nhật Bản.

*Tại Bệnh viện Cà Mau:

Phía Đại học Bình Dương:

-  Tìm hiểu hiện trang và thu thập nhu cầu sử dụng các hệ thống CNTT Y tế tại BVĐK Cà Mau;
- Trình bày hệ thống Telemedicine hỗ trợ tư vấn từ xa, hội chẩn từ xa  và hệ thống hỗ trợ đào tạo từ xa (CMS- Content Management System) dùng cho việc lưu trữ và khai thác các dữ liệu học tập, nghiên cứu tại BV phục vụ công tác nghiên cứu của các y, bác sĩ;
-  Minh thị thiết bị kính hiển vi vi thể và ứng dụng của thiết bị này trong xét nghiệm mẫu tế bào bệnh học, đồng thời giới thiệu thiết bị này cho cơ sở y tế địa phương  phục vụ khám chữa bệnh;
-  Đề xuất BVĐK Cà Mau tận dụng cơ sở v/c CNTT sẵn có để tiếp nhận các ứng dụng CNTT do ĐHBD chuyển giao.

Phía Bệnh viện Cà Mau:

-  Báo cáo về việc ứng dụng một số phần mềm ứng dụng quản lý bệnh học tại BV Cà Mau, nhưng cơ sở v/c CNTT còn thiếu và lạc hậu. Kể cả các ứng dụng phần mềm do FPT, VNPT cung cấp nhưng ít tính khả dụng vì phức tạp và bất cập. Các đề tại nghiên cứu tại b/v cũng còn ít và có tính lập lại;
-   Nhất trí chủ trương hợp tác với ĐHBD về việc tổ chức các hội thảo khoa học xây dựng hệ thống Telemedicine nối kết giữa tuyến huyện và tuyến tỉnh;
-  Nhất trí ủng hộ dự án hợp tác với trường Anabuki để tuyển sinh đào tạo, và tạo cơ hội nghề nghiệp cho học sinh tiềm năng thuộc địa bàn Cà Mau.

*Tại Sở Khoa học và Công nghệ

Phía Đại học Bình Dương:

-  Trình bày các nội dung đã trao đổi với Sở Y tế , BVĐK Cà Mau, và công tác chuẩn bị đề cương cho đề tài Xây dựng giải pháp và hệ thống Telemedicine phục vụ hội chẩn từ xa và  triển khai ứng dụng tại BVĐK tỉnh Cà Mau.
-  Tiếp tục trình bày và minh thị tính khả dụng của hệ thống hội chẩn từ xa Telemedicine; đồng thời giới thiệu về thiết bị kính hiển vi vi thể trong phục vụ xét nghiệm tế bào bệnh học, và tư vấn y khoa.

Phía Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau:

-  Nhất trí ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Cà Mau và ĐHBD trong lãnh vực phát triển các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ;
-  Khuyến nghị ĐHBD và Sở Y tế Cà Mau cần xây dựng cụ thể hóa công tác triển khai các đề tài NCKH và CGCN có tính ứng dụng thiết thực cho địa phương để Sở KH-CN tham mưu lên các cơ quan cấp trên phê duyệt;
-  Đề xuất ĐHBD cùng tham gia tọa đàm và hội thảo với Cà Mau về chủ đề KHCN để hình thành các đề tài đăng ký và cập nhật thông tin KHCN của tỉnh Cà Mau.  BAN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG


Thông tin liên hệ:

Vui lòng điền thông tin vào các ô có dấu (*) trước khi tải về máy


Thanks!

Cám ơn đã đăng ký thông tin.

Tải về!