Sáng 7-6, tại phòng B03, Phòng Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Tin học.


Thầy Mai Trung Thành báo cáo kết quả nghiên cứu trước hội đồng nghiệm thu.

Hai đề tài được nghiệm thu gồm đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ giáo vụ khoa Tin học Trường Đại học Bình Dương” do thầy Nguyễn Hoàng Phong thực hiện và đề tài “Xây dựng Website hỗ trợ lưu trữ và quản lý đề tài tốt nghiệp khoa Tin học Trường Đại học Bình Dương” do thầy Mai Trung Thành thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm TS. Nguyễn Quang Tấn – Trưởng khoa Tin học làm Chủ tịch; PGS. TS Đỗ Văn Nhơn – Chủ tịch HĐKH&ĐT khoa tin học làm phản biện 1; ThS. Trương Hoài Phan – giảng viên cơ hữu khoa Tin học làm phản biện 2; ThS. Đinh Thị Phượng - giảng viên khoa Tin học làm phản biện; TS. Tô Tuấn – Phó trưởng khoa Tin học làm Ủy viên và ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến – nhân viên phòng NCKH làm thư ký hội đồng.

Tại chương trình nhiệm thu, tác giả của 2 đề tài đã báo cáo mục tiêu, phương pháp và kết quả nghiên cứu đề tài. Các tác giả đề tài cho chạy thử nghiệm các phần mềm để hội đồng nghiệm thu đánh giá tính ứng dụng của đề tài.

Hội đồng nghiệm đánh giá 2 hai đề tài thực hiện ở quy mô nhỏ, nhưng ý nghĩa thực tiễn cao, các khoa trong trường có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu của 2 đề tài trên phục vụ công việc quản lý. Tuy nhiên hội đồng cũng đề nghị các tác giả tiếp thu ý kiến của thành viên phản biện để hoàn chỉnh đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã thông qua 2 đề tài và đề nghị phòng Nghiên cứu Khoa học cấp kinh phí giai đoạn 2 để chủ nhiệm đề tài “Xây dựng Website hỗ trợ lưu trữ và quản lý đề tài tốt nghiệp khoa Tin học Trường Đại học Bình Dương” tiếp tục nâng cấp chuyên sâu hơn và có thể nhân rộng cho các khoa phòng ban khác.BAN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

 


Thông tin liên hệ:

Vui lòng điền thông tin vào các ô có dấu (*) trước khi tải về máy


Thanks!

Cám ơn đã đăng ký thông tin.

Tải về!