Đường dây nóng

Nhằm xây dựng một môi trường giáo dục dân chủ, Trường Đại học Bình Dương sẽ tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp cũng như những thắc mắc hoặc phản hồi của các bạn sinh viên, học viên, các quý phụ huynh và tất cả mọi người để Đại học Bình Dương ngày càng phát triển vững mạnh và lâu dài.
Các ý kiến đóng góp các bạn có thể gửi về theo các hộp thư sau:
TS. Cao Việt Hiếu - Phó Chủ Tịch HĐQT - Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
     - PH. Trưởng PH ĐHBD-CM - Viện Trưởng Viện Bolt

     Email: vhieu@bdu.edu.vn
TS. Võ Văn Việt - Phó Trưởng phòng Thường trực phòng Đào tạo

     Email: vovanviet@bdu.edu.vn
Nguyễn Minh Tùng - Phó Trưởng phòng Đào tạo

     Email: nmtung@bdu.edu.vn
Ban Thanh tra Trường Đại học Bình Dương

      Email: thanhtra@bdu.edu.vn
Nhà trường sẽ nhanh chóng tiếp nhận và kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị cũng như các ý kiến đóng góp từ các bạn.
Trân trọng./.